OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Apartmány u Polanských s.r.o.

KDO JE SPRÁVCE?

Apartmány u Polanských s.r.o.

IČO:10836306, DIČ: CZ10836306 se sídlem 21. dubna 554, 691 44 Lednice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123133

www.apartmanyupolanskych.cz

Firma Apartmány u Polanských s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Abychom věděli správně určit Vaše přání a potřeby a následně je i korektně plnit, potřebujeme od Vás v některých případech Vaše osobní údaje. Shromážděné údaje jsou následně použity pro podporu zákaznického vztahu mezi Vámi a Apartmány u Polanských s.r.o. Základním předpokladem pro získání jakýchkoliv informací je Vaše vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Údaje sbíráme od svých klientů vícero způsoby – při registraci nebo při objednávce. Jde hlavně o jméno a příjmení zákazníka, fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Při každém kroku se řídíme platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

PROČ TYTO ÚDAJE POTŘEBUJEME?

Osobní údaje jsou v prvé řadě využívány pro elektronické vyřízení objednávky, realizaci dodávky, zúčtování plateb a s tím související komunikaci s Vámi. Dále pro reklamní účely Apartmány u Polanských s.r.o. a ke tvorbě rozličných statistik, které jsou však využívány pouze pro interní účely. Apartmány u Polanských s.r.o. se zároveň zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování objednávky a její dodávky.

JAK MOHU ZMĚNIT, AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRANIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoli změnit nebo aktualizovat na základě písemné žádosti na e-mail: info@apartmanyupolanskych.cz. Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a firma Apartmány u Polanských s.r.o. je nebude dále zpracovávat.

CO JSOU COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME?

Cookie je malý textový soubor, který se přenáší z webové stránky a uloží se ve Vašem počítači nebo ve Vašem mobilním zařízení. Apartmány u Polanských s.r.o. používá cookie soubory (tzv. cookies) s cílem zlepšit a zjednodušit vaši návštěvu na stránce www.apartmanyupolanskych.cz. Nepoužíváme je na uložení Vašich osobních informací a ani je neposkytujeme třetím stranám.

Na základě cookies získáváme údaje jako je celkový počet zákazníků a také se informujeme, zda jste již naši stránku navštívili.

Soubory cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat najdete v sekci „Nápověda“ Vašeho webového prohlížeče.